Viděno hmatem je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a je řádně registrováno Ministerstvem vnitra České Republiky pod č. j. VS/1-1/61689/05-R. Působí při Gymnáziu a Střední odborné škole pro zrakově postižené v Praze. Sdružení i škola mají shodné sídlo v Praze 5, Radlická 591/115, PSČ 158 00.

Hlavním smyslem sdružení je pomáhat při překonávání bariér souvisejících se zrakovým či kombinovaným postižením studentů školy. Pomoc se uskutečňuje zejména aktivní formou, tj. organizací sportovních, kulturních a jiných volnočasových aktivit studentů, zlepšováním jejich studijních podmínek, rozvíjením jejich samostatnosti a soběstačnosti.

Veškeré činnosti sdružení se uskutečňují s cílem dokázat, že člověk s handicapem nemusí stát na okraji společnosti, ale může se stát jejím plnohodnotným členem, může sportovat, může se bavit – může žít. Věříme, že nás na této nesnadné cestě podpoříte. Děkujeme Vám za Váš zájem a přízeň.

Michal Řezka
předesda sdružení


Členská základna občanského sdružení VIDĚNO HMATEM


Klára Eliášková
Radka Hlaváčová
Miroslava Kučerová
David Mácha
Petra Paďourová
Michal Řezka
Miroslava Wagnerová

Stav k 30. 6. 2012


Napsali o nás