PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ

I.

Akce pořádané školou

zejména lyžařský a turistický kurz, příp. adaptační kurz – přednostně hradit společné náklady jako doprava, pronájem místností, pitný režim apod.

II.

Turistické, kulturní a sportovní akce

(turisticko-poznávací pobyty, maturitní ples, sportovní turnaje apod.) pořádané sdružením – přednostně hradit celkové náklady prostřednictvím projektů nebo konkrétních předem dohodnutých sponzorů.

III.

Ruční výtvarné dílny pořádané sdružením

hradit pouze část nezbytných nákladů na používané materiály, příp. nástroje a nářadí. Maximální výše příspěvku je 50 % z celkové výše nákladů na každou dílnu.

IV.

Provoz kuchyňky na internátu školy

úhrada společně používaných trvanlivých potravin (cukr, sůl, mouka, koření, olej apod.) na základě návrhu pověřeného zaměstnance internátu.

V.

Individuální příspěvky konkrétním studentům

pouze v odůvodněných sociálních případech na základě písemné žádosti studenta. Maximální výše příspěvku je 50 % z celkové částky hrazené studentem. Ke schválení příspěvku je třeba souhlasu vždy alespoň 2 členů sdružení, z nichž 1 by měl být současně členem výkonného výboru.

Pravidla byla projednána a schválena členskou schůzí dne 11. dubna 2006.