Číslo účtu: 255043344/0300

Radlická 115
155 00 Praha 5

NAPIŠTE NÁM

Dokumenty sdružení

Hlavním cílem sdružení je získávání finančních prostředků a věcných darů na podporu školní a mimoškolní činnosti studentů Gymnázia a Střední odborné školy pro zrakově postižené
v Praze 5. Z těchto prostředků bude sdružení přispívat zejména na:

a) zájmovou a sportovní činnost organizovanou školou – sportovní hry, lyžařský a turistický kurz, plavání, kulturní akce (koncerty, divadelní
a filmová představení)

b) turistické a rekreační akce pořádané školou – cyklistika, vodácké akce, pěší turistika rekreační a poznávací pobyty
v zahraničí aj.

c) individuální zájmovou,
sportovní a podobnou činnost studentů – členství ve sportovních klubech, zájmových sdruženích, Klub mladého diváka aj.

d) studijní a výměnné pobyty
v zahraničí

e) ostatní