KULTURNÍ AKTIVITY STUDENTŮ

Kulturní přehled studentů škola rozšiřuje a rozvíjí v průběhu celého školního roku v rámci výuky jednotlivých předmětů – zejména českého jazyka, cizích jazyků, občanské výchovy a estetické výchovy. Již řadu let zde funguje Klub mladých diváků, každoročně navštěvujeme různé zajímavé kulturní akce. Občanské sdružení VIDĚNO HMATEM se snaží pokračovat v práci školy ve volném čase studentů a podporuje jejich kulturní zájmy různými způsoby.

Ve školním roce 2005/2006 jsme již uskutečnili:

První ročník literární soutěže "Řekni mi, co vidíš…"

Soutěž vyhlásila škola, pod záštitou sdružení VIDĚNO HMATEM, v dubnu. Hlavním cílem bylo nabídnout nejenom našim studentům možnost vlastní literární činnosti, ale zároveň umožnit - zejména zrakově postiženým studentům školy - aktivně se podílet na vyhodnocování literárních příspěvků. Studenti rozdělili ceny laické poroty. Hlavní partnerkou soutěže byla paní spisovatelka Irena Obermannová, která rozdělila ceny odborné poroty. Výsledky literární soutěže, vítězné práce, komentáře a postřehy si budete moci přečíst na našich internetových stránkách po ukončení soutěže.

Návštěvy Žižkovského divadla Járy Cimrmana

Navštívit některé naše divadelní scény je velice obtížné i pro člověka, který nemá potíže s orientací v neznámém prostředí, natož pro člověka zrakově postiženého. Jedním z takových divadel je právě Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. Díky velice laskavému a vstřícnému přístupu paní ředitelky Jany Pazderníkové byly pro některé naše studenty uvolněny vstupenky na dvě představení dle jejich výběru. Informace a postřehy z divadelního představení naleznete zde v průběhu června

Pro příští školní rok připravujeme:

Po stopách českých literárních klasiků

Zájemcům z řad studentů nabídneme jednodenní či vícedenní výlety do míst, kde "čítankoví nepřátelé studentů" zažívali obyčejné radosti života. První kroky budou směřovat do nejbližšího okolí Prahy. Porozhlédneme se po milovaném kraji Oty Pavla v okolí řeky Berounky, podíváme se na Proškovo stavení, posedíme U Rozvědčíka nebo se vydáme po stopách Františka Nepila, J. V.Sládka či Svatopluka Čecha.TVŮRČÍ RUČNÍ DÍLNY

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

TURISTIKA