TVŮRČÍ RUČNÍ DÍLNY

Estetická a výtvarná výchova je samostatným vyučovacím předmětem na Gymnáziu, ostatním studentům nabízí škola možnost účastnit se jednou týdně nepovinného předmětu
"Výtvarná dílna". Jako doplněk připravuje občanské sdružení VIDĚNO HMATEM příležitostné ruční dílny, v jejichž rámci si studenti vyzkoušejí nové ruční výtvarné techniky, práci s různými materiály, připomenou si tradiční zvyky a obyčeje. Cílem těchto aktivit je rozvoj motorických dovedností, sebeobsluhy a samostatnosti zrakově postižených studentů, rozšíření jejich pocitových a emočních zážitků.

Tématické ruční dílny

Adventní dílna
Velikonoční dílna
Valentýnská dílna.

Ostatní dílny

Textilní dílna
Výroba šperků
Výroba dekorativních předmětů
Zahradnická dílna

Uskutečněné projekty

Advetní dílna

byla zaměřena především na vlastnoruční výrobu tradičních vánočních artefaktů:

zdobení vánočních perníčků – práce s polevou, rozvoj jemné motoriky a fantazie

výroba adventních věnečků, vánoční kytice, svícnů a ozdob – práce s přírodninami, s výtvarnickým náčiním (pájka, nůžky, kleště)

zdobení školního vánočního stromku – společná radost, užitečnost výsledků vlastní práce, rozvoj fantazie a samostatnosti

Velikonoční dílna

v jejímž rámci si studenti vyzkoušeli některé tradiční ruční práce spojené s oslavou největších křesťanských svátků:

výroba jarního osení – práce s hlínou a přírodními materiály

pečení velikonočních perníčků a beránků – práce s těstem, kuchyňským náčiním, rozvoj samostatnosti (obsluha pečící trouby)

zdobení velikonočních kraslic voskovou batikou – práce s rozehřátým voskem, s barvami, rozvoj jemné motoriky a samostatnosti (obsluha sporáku)

Podzimní textilní dílna

praktické užití ručních technik barvení a zdobení textilií:

vázaná batika využitá k barvení triček a ubrusů – rozvoj jemné motoriky a prostorové představivosti (velikost ubrusu a rozmístění jednotlivých motivů na něm)

tzv. sypaná batika k barvení triček – rozvoj fantazie a práce s barvami

šperk z moduritu – jednoduše modelované korálky navlečené na šňůrce z kůže – rozvoj jemné motoriky, práce se štětcem a barvami, uplatnění tvořivé fantazie při navlékání

Výroba dekorativních předmětů

praktické užití ručních technik barvení a zdobení textilií:

skleněné nádoby plněné suchými plody a potravinami – seznámení se s běžně používanými i méně běžnými plodinami a potravinami (čočka, hrách, bíle a barevné fazole, jáhly, rýže, těstoviny), zdobení víčka – práce s nůžkami, výběr textilní látky (barva, dekor, struktura)

šperk z koření – seznámení se s různými druhy koření (hřebíček, badyán, muškátový oříšek), čichové vjemy (vůně koření změkčeného vařením), práce s jehlou a nití, rozvoj tvořivé fantazie (navlékání koření na šňůrku)KULTURNÍ AKTIVITY

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

TURISTIKA