Když se chce, jde (skoro) všechno. Pokud není nevidomý z důvodu konkrétní zrakové vady pohybově omezen, může se věnovat takřka všem sportovním aktivitám, které provozují zdraví lidé. Lidská tvořivost nezná mezí, a tak s menší či větší úpravou můžeme se zrakově postiženými provozovat rozličné sportovní a volnočasové aktivity. Jen to stojí více úsilí a vůle z naší i jejich strany. Právě díky Vaší podpoře a zájmu můžeme v naší práci pokračovat a pomoci tak mladým lidem vyrovnat se s handicapem a naučit se s ním žít. A hlavně, aby to nebyla jen fráze, ale skutečnost…

Michal Řezka
přeseda sdruženíDLOUHODOBÉ PROJEKTY


KULTURNÍ AKTIVITY

TVŮRČÍ RUČNÍ DÍLNY

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

TURISTIKA

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY

 


2013   Pobaltí a Petrohrad

2012   Londýn a jižní Anglie, (Ne)vidíme bez Hranic

2011   Mezinárodní sportovní hry, Toskánsko

2010   S handicapem za poznáním

2009   Skotsko

2008   Chorvatsko

2007   Recitační soutěž, Soutěž v psaní, Adaptační kurzy

2006   Literární soutěž "Řekni mi, co vidíš"